สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ 6 ฟอง 1 แพ็ค 2. เทียน 8 แท่ง 3. สีผสมอาหาร 1 ขวด 4. น้ำหอม 4 หยด หรือสารแต่งกลิ่น 1 ขวด หมายเหตุ สามารถซื้อส่วนประกอบทั้งหมดได้ที่โลตัส หรือบิ๊กซี หรือร้านค้าทั่วไป   วิธีทำ