Tag: เทคโนโลยีซัพพลายเชน

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (3)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (3) RTLS: ระบบแสดงตำแหน่งในเวลาจริง ระบบแสดงตำแหน่งในเวลาจริง (RTLS) ทำให้คุณสามารถขยาย เครือข่ายแลนไร้สาย ของคุณเข้าสู่ระบบการติดตามสินทรัพย์ ตัวผลักดันตลาดที่สำคัญคือ อุปกรณ์แสดงตำแหน่งไร้สายจากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ซึ่งทำให้การติดตามสินทรัพย์ผ่านระบบแลนไร้ของบริษัท ซิสโก้ โดย อุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแลนไร้สาย สามารถถูกติดตามและระบุตำแหน่งได้ แอพพลิเคชั่นหนึ่งคือ การติดตามรถโฟล์คลิฟท์ผ่านทางคลื่นวิทยุของคอมพิวเตอร์ ที่ติดอยู่กับตัวรถของพวกเขา อุปกรณ์แสดงตำแหน่ง ไร้สาย และซอฟต์แวร์สนับสนุน สามารถติดตามตำแนห่งของวิทยุในเวลาจริง
Read More

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (2) Digital imaging: การประมวลผลภาพดิจิตอล เช่นเดียวกับเสียง ภาพดิจิตอลเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่ลูกค้ามีความคุ้นเคย ซึ่งในขณะนี้ได้เป็นพื้นฐาน ในแอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์การประมวลผลเคลื่อนที่ขององค์กร บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า ใช้กล้องดิจิตอลเชื่อมรวมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดังนั้นพนักงานขับรถ สามารถบันทึกข้อมูลการจัดส่ง จัดเก็บใบเสร็จที่ประทับตรา และราย ละเอียดของเงื่อนไข ที่ใช้ในการป้องกันการส่งสินค้า กรณีตัวอย่าง บริษัท มิชชั่นฟูดส์ คือผู้ผลิตอาหารแม็กซิโก รายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ส่งขายไปทั่วสหรัฐ โดยดำเนินการแบบขายตรง
Read More

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (1)

แนวโน้มสุดยอดเทคโนโลยีซัพพลายเชน 10 อันดับแรก (1) จะเห็นได้ ว่าน้อยคนนัก ที่จะหยิบนิตยสารด้านธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขึ้นมา โดยไม่พบหัวข้อเกี่ยวกับ การเติบโตทางเทคโนโลยีการเคลื่อนที่และไร้สาย และดูเหมือนว่า คนเราไม่สามารถอยู่ห่าง พีดีเอ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ประมวลผลและสื่อสารอื่นๆ ไปได้ อย่างน้อยเมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แต่สิ่งที่ขาดหายไปในกรณีนี้คือ ข้อมูลที่ใช้ในการอธิบาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำ เทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แล้ว สามารถปรับปรุงองค์กร และการทำงานของซัพพลายเชนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่มีการเติบโต
Read More