เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ : 9 มิถุนายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารงานอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com จากบทความตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการบริหารคือ การที่งานจำนวนมากมากระจุกตัวอยู่ที่ผู้บริหาร ซึ่งอาจเกิดในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ เรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานขององค์กรล้วนขึ้นกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ยิ่งองค์กรใหญ่ขึ้น สายการบังคับบัญชายิ่งยาวขึ้น ขั้นตอนต่าง ๆ