10 กลยุทธ์การป้องกันการเทกโอเวอร์แบบไม่เป็นมิตร (10 Defense Strategies for Hostile Takeover) คอลัมน์ ระดมสมอง โดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3726