เตรียมความพร้อมองค์การ เพื่อรับมือเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดา มองดูสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน จากหลายเดือนที่ผ่านมา แทบจะไม่ต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่า เศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำจริงหรือไม่ และบ้านเราจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับประเทศทางอเมริกา และยุโรปด้วยอย่างไร เพราะถึงวันนี้ เราคงต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจตกต่ำรอบนี้ รุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก อันเนื่องจากจากปัญหาที่สะสมไว้หลายประการ และคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น่าจะต่ำกว่า 4-5 ปี กว่าที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ข้อสังเกตจากปรากฎการณ์นี้ กลับมาอยู่ในประเด็นที่ว่า เราจะจัดการกับสถานการณ์ภายในองค์การอย่างไรเพื่อให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสรับฟังและอ่านผลงานของผู้รู้หลายท่าน ก็พอที่จะประมวลเป็นเรื่องราวนำเสนอได้ดังนี้ 1) เริ่มต้นวางแผนรับมือ โดยทำการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะคงอยู่อีกนานนั้น เราจะวางแผนการลงทุน การลดต้นทุนด้านการผลิต และต้นทุนการประกอบการอย่างอื่น การเพิ่มปริมาณการซื้อของลูกค้า