เด็กไทย… คณิตฯ-วิทย์ ร่วง วันที่ : 21 เมษายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : พิมพ์ไทย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและเพิ่มความสามารถแข่งขันของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญและเร่งเครื่องพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก ขณะที่ พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง