Tag: เดลล์

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 8

8. เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยแผนที่วางไว้ล่วงหน้า แทนที่จะรู้สึกไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาเยือน ควรจะให้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงอย่างดี โดยคิดว่าเป็นโอกาสดีมากกว่าที่จะมาสร้างปัญหาและแนะนำให้พนักงานค้นหาสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้พบแต่เนิ่น ๆ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้ทัน จำไว้เสมอว่าการพยายามปกป้องสถานะเดิมให้คงอยู่นั้น แม้จะไม่มีโทษแต่ก็ไม่สร้างกำไรเช่นกัน ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตาม จะไม่มีวันที่จะทำธุรกิจ “แบบที่เคยทำ” ได้อีกต่อไปแล้ว จงใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำลายกำแพงของการทำธุรกิจแบบเดิมลงเสีย สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้สามารถติดต่อพนักงาน ลูกค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนได้โดยตรงยิ่งขึ้น ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างทุกวันนี้ สำหรับบริษัทขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตจะทำให้บริษัทสามารถทำงานได้เท่าเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ และพบกับโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมาย
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 7

7. แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ คิดถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นหลักไม่ใช่คู่แข่ง คู่แข่งเป็นเพียงภาพสะท้อนในอดีตเท่านั้น แต่บริษัทจะขึ้นอยู่กับลูกค้า เนื่องจากเป็นตัวแทนของโอกาสใหม่ ๆ แนวคิดดี ๆ และเส้นทางการเติบโตที่รออยู่ข้างหน้า จงทำงานด้วยสัญชาตญาณของการเตรียมพร้อมรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ตลอดเวลา ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานภายใต้ความกดดันหรือความเครียดตลอดเวลา แต่ขอให้ตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าปกตินิดหน่อย และยั่วยุให้ทุกคนทำงานให้หนักขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พยายามเปลี่ยนจุดแข็งของคู่แข่งให้เป็นจุดอ่อนให้ได้ ศึกษา “เกม” ของคู่แข่งให้ทะลุปรุโปร่ง แล้วโจมตีจุดอ่อนด้วยการมองหาจุดแข็งของคู่แข่งให้พบ เป็นนักฉวยโอกาสที่ลงมือได้รวดเร็ว หมั่นมองหาโอกาสช่วงที่ยังไม่มีใครมองเห็นให้พบ การใส่ใจกับลูกค้าไม่ได้หมายความว่าต้องไม่สนใจคู่แข่งเสมอไป ถ้าสิ่งที่คู่แข่งทำหรือไม่ทำลงไป เป็นการเปิดโอกาสบางอย่างให้เราแล้ว จะต้องฉวยมันไว้และลงมือทำให้รวดเร็วที่สุดด้วย เพราะการแข่งขันในทุกวันนี้ ช้ากันเพียงแค่วันเดียวก็อาจทำให้ต้องพ่ายแพ้ได้เช่นกัน ตีให้ถูกลูก
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 6

6. ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท อย่ามองข้ามความสำคัญของข้อมูลข่าวสารเด็ดขาด คุณภาพและประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นั้น สำคัญมากกว่าทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่เสียอีก ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ การคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยกับผู้จัดส่งชิ้นส่วนคือรากฐานความมั่นคงของบริษัทเท่า ๆ กับการสื่อสารแบบตรงไปตรงมากับพนักงานและลูกค้าเช่นกัน อย่าผลักให้พวกเขาไปอยู่ในฐานะ “คนหลังฉาก” เด็ดขาด เพราะความได้เปรียบทางการตลาดเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดการเรื่องของการจัดส่งชิ้นส่วนที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า ว่ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วขนาดไหน พลิกสมการเสียใหม่ อย่าไปยึดติดอยู่กับสมการของอุปทาน/อุปสงค์อีกต่อไป เพราะมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว จงเดินหน้าไปกับสมการแบบใหม่ อุปสงค์/อุปทาน เพราะก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งในแง่ของเวลา ความยืดหยุ่นทางการตลาด การประหยัดต้นทุน และความได้เปรียบทางการแข่งขัน คิดแบบออนไลน์ ต้องทำให้ได้เหนือกว่าแนวทางของ Just in
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 5

5. สร้างพันธมิตรที่เข้มแข็ง ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษ เงินทุน และความเชี่ยวชาญจากผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลองถามตัวเองว่า พร้อมที่จะสละคนงาน เวลา เงินลงทุน และแรงกายแรงใจจำนวนมาก ไปกับการพัฒนาสิ่งที่สามารถหาได้จากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่? ควรเอาเวลาที่มีค่าไปมองหาวิธีที่ทำให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ แล้วปล่อยงานที่เหลือให้คนอื่นไปทำเสีย ทำให้ง่ายเข้าไว้ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับผู้จัดส่งชิ้นส่วนรังแต่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ วุ่นวายมากขึ้น ยิ่งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนน้อยเท่าไร โอกาสผิดพลาดก็น้อยลงเท่านั้น ต้นทุนก็จะลดลง สับสนน้อยลง แต่สม่ำเสมอมากขึ้น รักษาความใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มากเข้าไว้ การนำผู้ผลิตส่งชิ้นส่วนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท คือการแสดงออกที่ดีที่สุดของการเข้าถึงจิตใจ ความใกล้ชิดไม่ว่าจะในแง่ของภูมิศาสตร์หรือแง่ของอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมหมายถึงบริการที่ดีขึ้น ต้นทุนที่ถูกลง
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 4

4. ปรัชญาของการเข้าถึงจิตใจลูกค้า มองภาพรวมเป็นหลัก ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าอย่างเร่งด่วน และมองให้ลึกลงไปอีกว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันอีกในอนาคต คิดถึงบทสรุปอยู่เสมอ นอกจากคิดในแง่ของบริษัทแล้วยังต้องคิดในแง่ของลูกค้าอีกด้วย เช่น ทำอย่างไรจึงจะสามารถประหยัดเงินและเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างกันได้ และหาทางช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ได้ อย่าจำกัดตัวอยู่เฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการเพียงอย่างเดียว แต่ขอให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าในฐานะของที่ปรึกษาให้ได้ การให้คำแนะนำที่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง จะทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากขึ้น เป็นนักเรียนที่ดีด้วยการหมั่นเชื่อฟังคำสั่งสอนและคำตักเตือนจากลูกค้าตลอดเวลา เพราะลูกค้าสามารถบอกมุมมองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทได้ทุ่มเทเงินลงทุนมากมายเกินความจำเป็นไปได้
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 3

3. เรียนรู้จากต้นตอโดยตรง อย่าพอใจที่จะรู้เฉพาะงานที่ทำเพียงอย่างเดียว แต่จงเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่เพียงรู้แค่บริษัทคู่แข่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเรียนรู้บริษัทอื่น ๆ ทั่วไปด้วย ความพึงพอใจของลูกค้านั้นไม่มีขอบเขตที่แน่นอน และผู้นำด้านการให้บริการในอนาคตจะข้ามขอบเขตนี้ออกไปและทิ้งคนอื่น ๆ ให้อยู่ข้างหลัง อย่าปล่อยให้ทรัพยากรที่มีค่า (เช่น เวลา เงินทุน และพลังงาน) ต้องสูญเสียไปกับการคาดเดาว่าสิ่งไหนจะเหมาะสมกับลูกค้า จงพัฒนาสิ่งที่ลูกค้าต้องการและอยากได้จริง ๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงและกำไรที่เพิ่มมากขึ้น อย่าเล่นบทแรง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เพราะสำหรับลูกค้าแล้วความใกล้ชิดทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ ยิ่งใกล้ชิดและพร้อมรับใช้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเท่านั้น ผสานเทคโนโลยีระดับสูงและการสื่อสารอย่างใกล้ชิดเข้าด้วยกัน
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 2

2. สร้างกลยุทธ์ของบริษัทที่ทุกคนเป็นเจ้าของ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย ในธุรกิจที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ผู้นำยุคนี้ต้องเป็นคนที่แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ทำเรื่องที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจนออกมา ถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาของลูกค้า จงตรงไปถามลูกค้าว่า เขาอยากเห็นปัญหาได้รับการแก้ไขแบบไหน วิธีการแก้ปัญหาแบบเข้าถึงอย่างนี้จะนำไปสู่ความคิดแบบใหม่ ๆ ยอมรับความผิดพลาดให้ได้ ตราบใดก็ตามที่มันทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรที่จะพยายามรักษาหน้าเอาไว้ จงเป็นมนุษย์เจ้าปัญหา แม้กับเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ตาม และอย่าพยายามที่จะกลบเกลื่อนข่าวร้ายหรือปฏิเสธปัญหาที่ยุ่งยาก เวลาคือทุกสิ่ง ยิ่งจัดการกับปัญหาได้เร็วเท่าใด ปัญหาก็ถูกแก้ไขเร็วเท่านั้น แสดงเป้าหมายของบริษัทให้ทุกคนได้รู้ ทำองค์กรให้สอดคล้องกับลูกค้า ไม่ใช่สอดคล้องกับผังการดำเนินงาน และสนับสนุนให้ทุกคนในบริษัททำแบบเดียวกัน ดูแลลูกน้องทุกคนให้เหมือนกับเจ้าของบริษัท
Read More

หลักการการบริหารของเดลล์ Rule 1

หลักการการบริหารของเดลล์  Rule 1 1. สร้างหุ้นส่วนให้แข็งแกร่ง ระดมพลทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ พิเศษ และสำคัญมาก แล้วบริษัทจะได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาที่แท้จริงจากพวกเขา ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง และรักษาวัฒนธรรมของการแข่งขันไว้ให้ได้ก็คือ การทำงานร่วมกับคนอื่นที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์เหมือนกัน ลงทุนเพื่อความสำเร็จระยะยาว ด้วยการว่าจ้างพนักงานที่พร้อมสำหรับงานในอนาคต แล้วถ่ายทอดแนวคิดแบบนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้ อย่าปล่อยให้การหาคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในมือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงลำพัง การหาพนักงานเก่ง ๆ มาทำงานด้วยคือปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดว่าธุรกิจจะอยู่หรือไป เพราะไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในช่วงไหนก็ตาม การแสวงหาคนเก่งเข้ามาร่วมงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ยากมาก บ่มเพาะความรู้สึกของการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งตายตัว และวัฒนธรรมขององค์กรก็ไม่ควรตายตัวเช่นกัน จะต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่พนักงานทำได้สำเร็จ
Read More