15 ไอเดีย กับจุดเริ่มต้น “เป็นเจ้าของธุรกิจ” (1) ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เกินกว่าครึ่งของมนุษย์เงินเดือนก็เป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาสุดคลาสสิกของการเป็นเจ้าของธุรกิจทั่วโลกก็คือ จะทำอะไรดี แม้จะตอบโจทย์ข้อแรกได้แล้ว โจทย์ข้อต่อมาก็คือ แล้วจะทำอย่างไร มีงานวิจัยเรื่องเทรนด์ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ที่นอกจากจะอ่านแนวโน้ม โอกาสธุรกิจสุดฮอตในปีนี้แล้ว ยังชี้ช่องการสามารถนำเทรนด์ที่ว่าไปสร้างธุรกิจจริง ผ่าน “15 ไอเดีย” ในการเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจแรกที่เป็นเทรนด์ของปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจการศึกษา โดยให้ น้ำหนักไปที่บริการเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตให้นักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นธุรกิจที่มาแรง โดยวัดจากจำนวนผู้ที่เตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อปีมีมากถึง 17