เมื่อ “มือปืนรับจ้าง” มาเป็น “เจ้าของกิจการ” หลายคนคงเคยพบ มือปืนรับจ้าง ที่หมายถึงผู้บริหารมืออาชีพหรือลูกจ้างมืออาชีพระดับสูง ที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต บางคนผ่านร้อนผ่านหนาวในการบริหารองค์กรระดับชาติ หรือองค์กรระดับข้ามชาติจนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยอมรับและชื่นชม เมื่อโชคชะตาพลิกผัน ถึงวันที่จะต้องออกมาเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง ผลที่เกิดขึ้นส่วนมากมักจะตรงกันข้ามกับตอนที่เป็นมือปืนรับจ้าง พูดง่ายๆ ก็คือ ประสบความล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ ทั้งที่ก็เป็นคนที่เก่ง สาเหตุเกิดจากอะไร? 1. ตอนเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ชื่อเสียงขององค์กร และ Brand ของสินค้า เป็นที่ยอมรับอยู่ในตลาดมาระดับหนึ่งไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้นการบริหารตัวสินค้า ก็เป็นการรักษาและต่อยอด