เครื่องมือการจัดการ…เลือกใช้อย่างชาญฉลาด เครื่องมือการจัดการที่ผ่านการศึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Bain & Company มีมากมายหลายประการ ทางบริษัทได้เริ่มการสำรวจทุกปี คือเริ่มจากปี 1993 เป็นต้นมา โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ การจัดกลุ่มเครื่องมือการจัดการโดยใช้ 2 มิติ คือ ความนิยมในการใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มแรกเป็นเสมือนดาวรุ่ง นั่นคือทั้งความนิยมในการใช้งานก็สูงมากและมีความพึงพอใจของผู้ใช้สูงมากอีกด้วย เรียกเครื่องมือกลุ่มนี้ว่า กลุ่ม “เครื่องมือทรงพลัง” นั่นเอง เครื่องมือเด่นๆ ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนาน และนักธุรกิจทุกท่านคุ้นเคยอย่างมากครับ เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว