เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ (Hard Drinks) • แบ่งตามโอกาสที่ใช้ดื่ม o แอปเปอริทีฟ (Aperitif) เป็นเครื่องดื่มชนิดที่ใช้ดื่มก่อนอาหารเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะรับประทานอาหาร เครื่องดื่มประเภทนี้จะเป็นเหล้าประเภท เวอร์มูท (Vermouth) เช่น แคมพาริ (Campari), มาร์ตินี่ (Martini), เพอร์นอด (Pernod) และ พิม (Pimm’s) o ไวน์ (Wine) เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากการหมักของน้ำผลไม้โดยเฉพาะองุ่น และเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มพร้อมกับอาหาร เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้อาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น