คำสอนเจ้าสัวเกียรติ วัธนเวคิน ถึงลูก ธุรกิจใต้ร่ม “วัธนเวคิน” ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีต้นสาแหรกมาจากกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีบริษัท น้ำตาลตะวันออก เป็นธงนำ กลุ่มการเงิน แบงก์เกียรตินาคิน และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในชื่อ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ธุรกิจร่วมทุนกับตระกูลว่องกุศลกิจ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน พี่สาวคนโตของคุณแม่จรรย์สมร ภรรยาคนที่สองของเจ้าสัวเกียรติ ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำธุรกิจของตระกูล เธอ บอกถึงทิศทางของธุรกิจว่า ครอบครัวให้น้ำหนักทั้ง