กรณีศึกษา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” : เกาะบาหลี อินโดนีเซีย คอลัมน์ ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ โดย สฤณี อาชวานันทกุล www.fringer.org ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4001 (3201) คอลัมน์นี้ตอนที่แล้วยกตัวอย่าง วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมบนเกาะบาหลีว่า เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยทำให้เกาะเล็กๆ แห่งนี้สามารถรักษาความสวยงามของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้มาเยือนนอกเหนือจากความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำ