ตลาดงานหลังเกษียณ BUSINESS & SOCIETY : บทความ ดร.วรภัทร กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นั้น ถ้าหากเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้ว ในที่สุด การจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะขับเคลื่อนให้มีการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สัปดาห์ที่แล้ว ผมเดินทางไปดูงานตลาดพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ของญี่ปุ่นจำนวนมาก ทำให้ได้รับทราบว่า แม้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาประมาณ