เกรงใจมีทั้งดีและเสีย : การปกปิดข่าวร้ายคือความเกรงใจที่แย่ที่สุด เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย เกรงใจ คือ การระมัดระวังความรู้สึกของผู้อื่น รักษาหน้า และแสดงความเคารพต่อผู้อื่น ความเกรงใจไม่ใช่เป็นเพียงพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้น หากแต่เป็นค่านิยมหลักของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญมาก ถ้าคุณสามารถนำความเกรงใจมาปรับใช้อย่างฉลาดแล้วล่ะก็ รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ การติดต่อธุรกิจ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคุณด้วย แต่ในบางครั้ง ความเกรงใจก็กลับกลายเป็นข้อเสียและนำมาซึ่งความเสียหาย ผมมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ • นักธุรกิจคนหนึ่งเป็นคนชอบขับรถเองเมื่อต้องไปติดต่อธุรกิจในต่างจังหวัด เขารู้ตัวว่าตนเองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เขาจึงมักให้คนขับรถนั่งไปด้วย เสมอ ๆ เผื่อมีเหตุฉุกเฉิน วันหนึ่ง เขาขับรถชนอย่างจัง