พัฒนาธุรกิจ ด้วยแนวคิดเกมหมากรุก บทความ โดย ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3659 (2859) ใครจะคาดคิดว่าบางทีเรื่องที่ใกล้ตัวเรากลับมองข้าม แล้วไปคิดอะไรฟุ้งซ่านมากไป ทั้งที่ไม่จำเป็น เข้าตำราสุภาษิตไทยคือ “ใกล้เกลือกินด่าง” เหมือนความคิดทางการตลาด มีหนังสือใหม่ๆ แบบให้ความคิดหลายเล่มที่น่าสนใจ แล้วให้เราได้สำนึกว่า บางทีเราชอบอ้างเสมอว่าเจอสิ่งใหม่ๆ