ฮาร์วาร์ด คริมสัน ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน   วันที่ : 7 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์               เดอะ ฮาร์วาร์ด คริมสัน (The Harvard Crimson) เป็นหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีอายุยาวนานถึง 135 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1873) และเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับเดียวของเมืองเคมบริดจ์