อุปสรรคและความสำเร็จ โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [31-10-2006] “ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” ยังคงเป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอ สำหรับวิถีชีวิตแบบไทยๆ ในวันนี้ครับ เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย ประเทศไทยของเราก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร- ธรรมชาติอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ความอุดมสมบูรณ์ของคนไทยเรานี้เอง อาจทำให้หลายๆ คนมองว่า เราสุขสบายเกินไป จนไม่ค่อยกล้าที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพราะ เคยชินกับชีวิตที่รํ่ารวยด้วยความอุดมสมบูรณ์มานาน ลึกๆ ลงไปในใจของคนไทยทุกคน รวมถึงตัวผมเองก็อาจค้านหัวชนฝา แต่หลายๆ ข้อก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงครับ ว่าเรารับมือกับปัญหาและ