กลยุทธ์โลจิสติกส์อุตสาหรรมการ์เมนท์&สิ่งทอ Source: เฉลิมพล ไชยรัตนชัชวาลย์ ต้นทุนกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขันธุรกิจ โลจิสติกส์จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยลดต้นทุน และผลิตสินค้าให้รวดเร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่นับวันจะต้องการทั้งของถูกและเร็ว รูปแบบของการทำธุรกิจไม่มีสูตรตายตัว ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยตลอดเวลา กลยุทธ์การทำธุรกิจแบบใหม่จึงปรากฏให้เห็นเสมอ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องโลจิสติกส์ที่องค์กรใหญ่เช่น โตโยต้า นำมาใช้ในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและลดเวลาในการผลิตสำเร็จได้เป็นอย่างดี ทำให้โลจิสติกส์ได้รับความนิยมในหลายอุตสาหกรรมแม้แต่อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า ถ้าพูดถึงการนำระบบโลจิสติกส์มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทออาจเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่ากับในอุตสาหกรรมการ์เมนท์ โดยเฉพาะการ์เมนท์ที่รับจ้างผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของเจ้าของแบรนด์เนม เนื่องจากในการผลิตสินค้าต้องมีการประสานงานหลายขั้นตอน กับซัพพลายเออร์จำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำหนด ที่สำคัญเจ้าของสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกเองก็มักกำหนดให้บริษัทการ์เมนท์ทำตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการนำระบบโลจิสติกส์มาปรับใช้เพื่อความสะดวกในการติดตามการผลิตจนถึงการส่งมอบ เนื่องจากแบรนด์เนมมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก อย่างแบรนด์ Adidas มีลูกค้าประมาณ 30 ประเทศ