กลยุทธ์ลดต้นทุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ Source: โกศล ดีศีลธรรม เนื่องจากประเด็นการเปิดการค้าเสรีและความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตระหนักถึงบทบาทโลจิสติกส์ที่เป็นตัวแปรหลักในการลดต้นทุนเพื่อยกศักยภาพการแข่งขันยุคใหม่อย่างเช่น การควบคุมค่าขนส่ง การปรับลดขั้นตอนทำงานที่ซ้ำซ้อนและประเด็นสินค้าคงคลัง ดังกรณีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักสามกลุ่ม คือ ระบบควบคุมอากาศ (Climate Control) อุปกรณ์ภายในรถยนต์ (Interior) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) สำหรับโรงงานประกอบชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร (Cockpit Module หรือ CPM) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าจะส่งสัญญาณยืนยันคำสั่งซื้อให้กับฝ่ายผลิตเพื่อใช้ประกอบชิ้นงานตามข้อมูลที่ลูกค้าระบุและเมื่อประกอบชิ้นส่วนครบตามที่ระบุก็จะตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน เช่น การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ สภาพภายนอกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป