สามหญิง บ้านเขาเมืองเรา : ดร.ไสว บุญมา กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ในช่วงนี้มักมีการอ้างถึง “นายหญิง” เสมอ แต่ไม่มีใครฟันธงลงไปว่าเธอเป็นใคร ในบริบทของการอ้างถึง เธอน่าจะเป็นภรรยา ของผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองระดับสูงมาก นอกจากจะมีอิทธิพลต่อการทำงานของสามีแล้ว เธอยังดูจะมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์บ้านเมืองโดยทั่วไปอีกด้วย ทุกครั้งที่สื่ออ้างถึงนายหญิง ผมมักนึกถึงสามหญิง ซึ่งผมเรียนรู้จากการเฝ้าดูความเป็นไปในสามประเทศ จึงขอนำมาเล่าคร่าวๆ สู่กันวันนี้เผื่อบางทีมันจะสะกิดใจคนไทยบ้าง คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดได้แก่ อีวา เปรอง