Tag: อำนาจ

‘อำนาจ’ เป็นของแปลก ใช้มากไป ก็หมด ใช้น้อยไป ก็หมด !

“อำนาจ” เป็นของแปลก ใช้มากไป ก็หมด ใช้น้อยไป ก็หมด ! ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงมีโอกาสฟังการหารือ ตลอดถึงการชี้แจง และโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้ที่เห็นด้วย ไปจนถึงผู้ที่เฉยๆ เรื่อยไปถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วย โดยต่างมีมุมมอง มีเหตุผลของตน ไล่อย่างไรก็ไม่จนกันและกัน ทำอย่างไรต่างฝ่ายก็ไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจและมุมมองให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ประเด็นที่ดิฉันขอนำมาหารือสัปดาห์นี้คือ แนวทางในการโน้มน้าวจิตใจคนรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องทำงานร่วมกัน ทำอย่างไรหนอที่จะทำให้ทั้งทีมพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะยามที่องค์กรต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยิ่งยวด มุมมองหนึ่งของการที่คนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งเชื่อถือ ตลอดจนเห็นพ้อง ยอมเลี้ยว ยอมเดินบนเส้นทางที่คดเคี้ยวตาม ขึ้นอยู่กับ
Read More

อำนาจที่มาจากรอยยิ้ม

อำนาจที่มาจากรอยยิ้ม อำนาจที่มาจากรอยยิ้ม เราคงเคยเห็นหนังสือการ์ตูนหลาย ๆ เล่ม หรือภาพยนตร์การ์ตูนบางเรื่องได้ออกแบบให้ผู้ที่มีตำแหน่งเป็น เจ้านาย เป็นบุคคลที่ โหดร้าย เจ้าอารมณ์ ขี้โมโห และมีหน้าตาดุดันอยู่ตลอดเวลา และลูกน้องก็จะหวาดกลัวจนตัวสั่นทุกครั้งที่ถูกเจ้านายออกคำสั่ง หรือต่อว่า ซึ่งค่อนข้างจะตรงใจหลายคน เพราะบรรดาลูกน้องมักจะวาดภาพเจ้านายของตนไว้เช่นนี้ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจ ก็คือ เจ้านายบางคนมีความคิดว่าตนเองสมควรปฏิบัติตนอย่างนี้ เพื่อลูกน้องจะได้กลัวเกรง แต่ผู้นำ หรือเจ้านายที่ดี คงรู้ว่าการกระทำตัวในแบบอย่างที่กล่าวมานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆเพราะการใช้อำนาจบังคับ ในการสั่งงาน จะทำให้ลูกน้องกลัวเกรงอย่างเดียว มิได้ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเคารพหรือยินดีร่วมงานกับคุณด้วยความเต็มใจ เจ้านายหลาย
Read More

อำนาจที่มาจากรอยยิ้ม

อำนาจที่มาจากรอยยิ้ม เราคงเคยเห็นหนังสือการ์ตูนหลาย ๆ เล่ม หรือภาพยนตร์การ์ตูนบางเรื่องได้ออกแบบให้ผู้ที่มีตำแหน่งเป็น เจ้านาย เป็นบุคคลที่ โหดร้าย เจ้าอารมณ์ ขี้โมโห และมีหน้าตาดุดันอยู่ตลอดเวลา และลูกน้องก็จะหวาดกลัวจนตัวสั่นทุกครั้งที่ถูกเจ้านายออกคำสั่ง หรือต่อว่า ซึ่งค่อนข้างจะตรงใจหลายคน เพราะบรรดาลูกน้องมักจะวาดภาพเจ้านายของตนไว้เช่นนี้ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจ ก็คือ เจ้านายบางคนมีความคิดว่าตนเองสมควรปฏิบัติตนอย่างนี้ เพื่อลูกน้องจะได้กลัวเกรง แต่ผู้นำ หรือเจ้านายที่ดี คงรู้ว่าการกระทำตัวในแบบอย่างที่กล่าวมานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เพราะการใช้อำนาจบังคับในการสั่งงาน จะทำให้ลูกน้องกลัวเกรงอย่างเดียว มิได้ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกเคารพหรือยินดีร่วมงานกับคุณด้วยความเต็มใจ เจ้านายหลาย ๆ
Read More

ใช้อำนาจอย่างมีสำนึก

ใช้อำนาจอย่างมีสำนึก Using authority with conscience                 “นักการเมืองที่กล้าจริงต้องกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเอง กล้าสารภาพผิด และกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์ แต่กำลังพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อไถ่ถอนความผิด และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมในอนาคต” —เจสสมิน เวสต์—                           สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สะท้อนจากคำพูดของนักเขียนชาวอเมริกัน ชื่อ เจสสมิน เวสต์ คือ เรื่องของการกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเอง และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น มิใช่โยนความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นหรือหลีกหนีความผิดที่เกิดขึ้น               เพราะเหตุใด…พันธะผูกพันรับผิด (Accoutability) หรือการรับผิดชอบ
Read More