อาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองและมีรสชาติที่หลากหลาย อีกทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนาการ ภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณก็ได้นำพืชสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหารและมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอาหารในแต่ละภาคที่ได้รับความนิยมและมีรสชาติดี • อาหารพื้นบ้านภาคกลาง เมี่ยงคำ เป็นอาหารที่คนภาคกลางนิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นชะพลูออกใบและ ยอดอ่อนมากที่สุดและรสชาติดี แต่จริงๆแล้วเมี่ยงคำสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ตลอดทั้งปี แล้วแต่ว่าจะรับประทานเพื่อความอร่อยหรือจะรับประทานเพื่อการดูแลสุขภาพ(การปรับสมดุลธาตุในร่างกาย) – ประโยชน์ทางอาหาร เมี่ยงคำเป็นอาหาร ช่วยบำรุงธาตุ ปรับธาตุชนิดหนึ่ง ในเครื่องเมี่ยงคำที่ประกอบด้วยชะพลู มะนาว แก้ธาตุน้ำ พริก หอม แก้ธาตุลม