เคล็ดลับการเลือกซื้ออาหารแปรรูปอย่างฉลาด • อาหาร เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัยก่อนถึงมือคุณ อาหารแปรรูป คือ อาหารที่ผ่านการแปรรูปโดยการตัดแต่ง การปรุงการถนอมด้วยวิธีต่างๆ และถูกบรรจุก่อนนำไปจำหน่าย หลักในการเลือกซื้อควรพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ฉลากอาหาร เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับความหมายของข้อความที่ปรากฏบนฉลาก เพื่อช่วยในการเลือกซื้อ ส่วนประกอบของอาหาร พลังงานและสารอาหาร จะแสดงในรูปของปริมาณและร้อยละ อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพควรมีปริมาณไขมันรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันและมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ ควรระวังเรื่องคอเลสเตอรอล ซึ่งร่างกายควรได้รับไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน น้ำตาลและเกลือก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ควรใส่ใจ