ระวัง! อาหารเป็นพิษเพราะ “เปิบพิสดาร” • อาหาร คิดสักนิดก่อนทาน เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ อาการ “ลองของ” นี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีแทบทุกเชื้อชาติ ที่อยากรู้ อยากลองไปเสียทุกอย่าง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ที่มักจะชอบลองในสิ่งที่แปลก และเชื่อกันไปต่างๆ นานาว่า สิ่งนั้นเลิศกว่าอาหารทั่วๆ ไป ด้วยเหตุของความอยากลองนี่เอง จึงทำให้เกิดพฤติกรรมเปิบพิสดารขึ้น และตายอย่างพิสดารมานักต่อนัก ทั้งๆ ที่มีการเตือนผ่านสื่อต่างๆ ว่า “ห้ามบริโภค” แต่ด้วยอยากลองนี่เองจึงทำให้หลายครั้ง มนุษย์อย่างเราๆ ตกเป็นเหยื่อของการบริโภคอย่างสิ้นคิด