ผัก ผลไม้ อาหารต้านมะเร็ง • อาหาร ผู้หญิงที่มีระดับวิตามินอี และเซเลเนียมต่ำ เสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านม การกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โรคบางโรคอาจรักษาให้หายได้ แต่บางโรคก็ยากแก่การรักษา โดยเฉพาะมะเร็ง อย่างไรก็ตาม การกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะสามารถป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ส่วนหนึ่ง เช่น อาหารที่มีสารแอนติออกซิแดนท์จะช่วยป้องกันมะเร็งโดยป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ ป้องกันความผิดปกติของเมตาบอลิสมของเซลล์ และป้องกันผนังเซลล์ของลำไส้ เบต้า แคโรทีน ต่อต้านมะเร็ง สารเบต้าแคโรทีนมีมากในผัก ผลไม้หลายชนิดที่มีสี เช่น