ถึงเวลาต้อง “บริหารอารมณ์” ให้เด็กไทย It’s high time we helped Thai children handle their emotions มาของภาพ http://www.computermedicinc.net/BabyFinal/animat/BabyWeights.GIF                     เมื่อ 30 เม.ย. พ.ศ.2551 นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงการประมาณการจำนวนฆ่าตัวตายสำเร็จปี 2551 เผยแพร่โดยศูนย์สารสนเทศ