“ลดมลพิษ” ช่วยยืดอายุคนได้ • คุณภาพชีวิต เผยอากาศดีขึ้น เพิ่มอายุยืนเกือบ 3 ปี วารสารทางวิชาการ การแพทย์นิว อิงแลนด์ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การศึกษาอิทธิพลของมลพิษทางอากาศกับสถิติอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในเมืองต่างๆ 51 เมือง เมื่อช่วงระหว่าง พ.ศ.2523-2543 พบว่าการลดมลพิษในอากาศลงทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวเฉลี่ยขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2543 อีกคนละ 2.72 ปี ซึ่งเคยมีการศึกษากันมาก่อนแล้วว่า อากาศเสียจะทำให้ผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจมีอาการทรุดหนักลง ขณะที่ในอังกฤษ ทางการประกาศว่า มลพิษทางอากาศ