รายได้กับอาชีพ เด็กทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่ และส่วนใหญ่เป็นความฝันที่ไม่มีใครมาตีกรอบ แต่ก็มีบ้างที่กรอบถูกกำหนดขึ้นจากคนรอบตัว เช่น พ่อแม่ที่เป็นหมอ ก็อยากให้ลูกของตนได้เรียนหมอเหมือนตัวเอง ซึ่งในอดีตภาพการตีกรอบนี้มีให้เห็นกันมาก แต่มาในยุคดิจิตอล ค่านิยมแบบนี้ดูเหมือนจะมีให้เห็นน้อยลง เช่น แต่ก่อนพ่อแม่มักจะบังคับให้ลูกไปเรียนพิเศษจะได้เรียนหนังสือเก่งๆ และสอบได้คะแนนดีๆ แต่มายุคนี้เปลี่ยนจากการเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ไปเป็นการเรียนดนตรี ร้องเพลง วาดรูป เพื่อให้เขาได้รู้ตัวเองก่อนว่าชอบเรียนอะไร และอยากจะเป็นอะไรในอนาคต แต่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม สิ่งที่มักจะต้องคิดควบคู่กันไปด้วยคือ รายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพนั้น รวมไปถึงการนำรายได้ที่ได้มานั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนได้อย่างไรบ้าง ถึงตรงนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจของการตัดสินใจเลือกอาชีพของตน คือ มีเด็กนักเรียนที่เรียนดีคนหนึ่ง ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์