Tag: อัมพฤกษ์-อัมพาต

อัมพฤกษ์-อัมพาต โรคเรื้อรังที่ต้องดูแล

อัมพฤกษ์-อัมพาต โรคเรื้อรังที่ต้องดูแล • คุณภาพชีวิต ตระหนัก-ลดเสี่ยง-เลี่ยงได้ เป็นที่ตระหนักกันว่า อัมพฤกษ์อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่สำคัญของความพิการที่รุนแรง ข้อมูลทางสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทั่วโลกราว 10-15 ล้านคน ในจำนวนนี้ 5 ล้านคน เสียชีวิต และอีก 5 ล้านคน กลายเป็นคนพิการอย่างถาวร สำหรับในประเทศไทยสถิติจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตาย หรือพิการสูงเป็นอันดับ 3
Read More

แพทย์ชี้ อัมพฤกษ์-อัมพาต ป้องกันได้

แพทย์ชี้ อัมพฤกษ์-อัมพาต ป้องกันได้ • คุณภาพชีวิต แนะมีอาการ พบแพทย์ทันที เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยร่างกายที่ต้องตรากตรำกับงานมาเป็นระยะเวลายาวนานก็เริ่มที่จะสึกหรอไปทีละส่วน ไม่เว้นแม้แต่ส่วนสำคัญที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของร่างกายอย่าง สมอง ที่ต้องพบเจอกับภาวะ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ” หรือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ “อัมพฤกษ์-อัมพาต” นั่นเอง อัมพฤกษ์-อัมพาต นั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และภาวะหลอดเลือดสมองตีบก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เป็นได้กับคนทุกเชื้อชาติ และที่น่าตกใจ คือ โรคนี้มีอัตราการตายเป็นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ
Read More