อัดกรอบพระ เงินลงทุน ประมาณ 7,000 บาท รายได้ ประมาณ 300 – 350 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ ตะกร้าพลาสติก 1 ใบ เต็นท์บังแดด 2 ผืน พลาสติกใสหนา 4 แผ่น ตัวหนีบ 10 ตัว มอเตอร์ 1 ตัว กระดาษทรายละเอียด