ไอที : ไมโครซอฟท์ดึง”ออฟฟิศ365″ (MS Office 365) เจาะการศึกษา ไมโครซอฟท์ ดันโปรแกรม “ออฟฟิศ 365” ทดแทนโซลูชั่นฟรี “ไลฟ์ แอด อีดียู” เจาะสถาบันการศึกษา หนุนแนวโน้มห้องเรียนเสมือน ไมโครซอฟท์ ดันโปรแกรม “ออฟฟิศ 365” ทดแทนโซลูชั่นฟรี “ไลฟ์ แอด อีดียู” เจาะสถาบันการศึกษา หนุนแนวโน้มห้องเรียนเสมือน พร้อมปลูกฝังเยาวชนคุ้นเคยเทคโนโลยีก่อนออกสู่โลกการทำงานจริง