โภชนาการบำบัด ‘เด็กออทิสติก’ • อาหาร แนะอาหารจากธรรมชาติ..ช่วยปรับสมดุลร่างกาย นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ประจำศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวมตรัยยา โรงพยาบาลปิยะเวท ระบุว่า เด็กไทยที่มีอาการออทิสติกเพิ่มขึ้น สาเหตุมักเกิดจากเด็กในครรภ์หรือเด็กเล็ก ซึ่งได้รับการระมัดระวังในเรื่องของสุขอนามัยมากเกินไปจนขาดภูมิต้านทาน รวมทั้งการได้รับวัคซีนต่างๆ ตลอดจนการรับประทานอาหาร มีการสะสมของโลหะหนักมากเกินไป อาทิ ปลาทะเลซึ่งมีปรอทมาก หรือของเล่นเด็กที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของคนเมือง ทำให้เด็กยุคใหม่มีอาการภูมิแพ้ และหอบหืดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งความผิดปกติของยีน ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาเด็กในกลุ่มนี้ ด้วยการวัดความเสียหายของระดับพันธุกรรมและไขมัน รวมทั้งภาวะระบบภูมิต้านทาน วิธีนี้ต้องรักษาควบคู่กับโภชนาบำบัด คือ การรับประทานอาหารที่มีความสมดุลต่อร่างกาย