ออกกำลังสมอง….. ต้านอัลไซเมอร์ { 08:37, 7/10/2009 } { 0 comments } { Link } รศ.พ.ญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ ภาค ภาควิชาวิชาอายุรศาสตร์ Faclty of Medicine Siriraj Hospital คณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ความกังวล ของลูกหลานที่มีต่อคุณตา คุณยาย หรือผู้สูงอายุที่บ้านมักมาจากโรคต่างๆ