Tag: อภิชน

อภิชน ผู้ครองโลก (14)

อภิชน ผู้ครองโลก (14) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4003 (3203) “ความคลุ้มคลั่งวิกลจริตเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลได้ยาก แต่สำหรับกลุ่มคน พรรคการเมือง ประเทศชาติ และยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยใด เป็นเรื่องปกติ” –
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (13)

อภิชน ผู้ครองโลก (13) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4002 (3202) “ในปี ค.ศ.2017 ครัวเรือน ในสิงคโปร์ ร้อยละ 40.7 หรือทุกสองในห้าครัวเรือน
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (12)

อภิชน ผู้ครองโลก (12) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4001 (3201) “ผู้มองโลกในแง่ร้าย มองเห็นความยากลำบากในทุกครั้ง ที่มีโอกาสใหม่ๆ ส่วนผู้มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในทุกครั้งที่เผชิญความยากลำบาก” – วินส์ตัน
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (11)

อภิชน ผู้ครองโลก (11) “ปราศจากยุติธรรมที่แท้จริง องคาพยพที่ครองอำนาจสูงสุดของรัฐก็ไม่ต่างอะไรจากกองโจรปล้นสะดม” – นักบุญออกัสติน บิช็อป แห่งฮิปโป แอลจีเรีย นักปรัชญาเทววิทยา หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อพัฒนาการของอารยธรรมคริสเตียนตะวันตก “ถ้าต้องการให้สิ่งต่างๆ คงอยู่ อย่างที่มันเป็น สิ่งเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลง” – จุยเซปเป้ โทมาซี่ ดิ ลัมเปดูซ่า นักประพันธ์ชื่อก้องโลกชาวซิซิเลี่ยน สร้างผลงานอันโดดเด่นเพียงชิ้นเดียวชื่อ The Leopard เกี่ยวกับความเกียจคร้าน การต่อต้านความเปลี่ยนแปลง และการล่มสลายของระบอบคณาธิปไตย
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (10)

อภิชน ผู้ครองโลก (10) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4000 (3200) ทุกวันนี้อภิชนโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจและบริษัทยักษ์ใหญ่ จำนวนมากอยู่ภายใต้การชี้นำ ของคนอเมริกัน บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 22 อันดับ ครึ่งหนึ่งอยู่ภายใต้การนำของคนอเมริกัน
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (9)

อภิชน ผู้ครองโลก (9) คอลัมน์ อภิชนผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3998 (3198) “คนร่ำรวยจะทำทุกอย่างเพื่อคนยากจน ยกเว้นการก้าวลงจากหลังของพวกเขา” – คาร์ล มาร์กซ์ นักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์การเมือง และนักปฏิวัติชาวเยอรมัน
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (8)

อภิชน ผู้ครองโลก (8) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3997 (3197) “ความไม่เท่าเทียมระหว่างคนรวย กับคนยากจน เป็นโรคร้ายที่เก่าแก่ที่สุดและอันตรายที่สุดของทุกรัฐ” – พลู ตาร์ก นักประวัติศาสตร์
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (7)

อภิชน ผู้ครองโลก (7) คอลัมน์ อภิชน ผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3996 (3196) “พวกเราชาวอิสราเอล ไม่ค่อยเห็นด้วยกับ ท่านโมเสสเท่าใดนัก ท่านนำพาพวกเราเดินทางอพยพรอนแรมกลางทะเลทราย ยาวนานกว่า 40 ปี
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (6)

อภิชน ผู้ครองโลก (6) @ กฎ 80/20 อีกวิธีการหนึ่งในการมองส่วนแบ่งของอำนาจและทรัพยากรในโลก ได้แก่ การใช้หลักคิดการจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม (social stratification) ตามหลักการกระจาย 80/20 จากการสังเกตการณ์ของวิลเฟรโด โปเรโร นักเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ชาวอิตาเลียนเชื้อสายฝรั่งเศส เขาศึกษาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในหลายพื้นที่ของโลก กล่าวคือประชากรร้อยละ 20 จะมีรายได้ถึงร้อยละ 80 ของรายได้ประชากรทั้งหมด แม้ว่าเมื่อนำหลักการนี้ไปใช้ในระดับโลกอาจจะเป็นการประเมินที่ต่ำเกินไป แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงพอสมควร
Read More

อภิชน ผู้ครองโลก (5)

อภิชน ผู้ครองโลก (5) คอลัมน์ อภิชนผู้ครองโลก โดย รอฮีม ปรามาท rowhim@yahoo.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3994 (3194) “ยิ่งเราบินสูงขึ้นเท่าไหร่ คนที่บินไม่ได้ยิ่งเห็นเราเล็กลง” “การสร้างความเท่าเทียม มีสองแนวทาง คือการฉุดทุกคนให้ลงมาอยู่ระดับเดียวกัน และการยกระดับทุกคนให้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับเดียวกัน” – เฟรดริช
Read More