ภญ.สุภาภรณ์’ ผู้สร้างตำนาน “อภัยภูเบศร” สมุนไพรเพื่อชีวิต โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 ธันวาคม 2550 09:40 น. ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อภัยภูเบศร” ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างสูง ต่างกับเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว การใช้สมุนไพรไทยรักษาโรคแผนปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ทว่า ความมุ่งมั่นของ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อภัยภูเบศร” ก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว รวมถึง