คิดดี ทำดี องค์กรยุคแบ่งปัน ยิ่งวิถีทุนติดปีก องค์กรก็ต้องติดสปีดวิถีธรรมให้ขับเคลื่อนตามกัน จะปล่อยปละละเลย ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ข้างหลัง ถึงจุดหนึ่งองค์กรนั่นหละอาจจะถูกทิ้งร้างไว้เสียเอง “ทำธุรกิจยุคนี้ถ้าคิดแบบเอาตัวรอด ก็จะไปไม่รอด เพราะไม่ได้เอื้อเฟื้อแบ่งปัน” สมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราเกษตร กล่าวไว้อย่างนั้น แม้บ้านยังต้องเอื้ออาทร เป็นองค์กรก็ต้องเอื้ออารี ไม่งั้นกลายเป็นองค์กรไม่มีใครคบ ก็หมดอนาคตกันพอดี ไทยฮามองเส้นทางโคจรธุรกิจในสองวิถี อย่างแรกเป็นวิถีทุน ซึ่งไม่ว่าจะสนใจหรือไม่ก็ตาม