“5 รูปธรรม” ของ “องค์กรที่มีศักยภาพ” ใครๆ ก็อยากจะให้องค์กรที่ตนเองบริหารอยู่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และต่างก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพองค์กรตนเองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม คำถามที่น่าคิดก็คือองค์กรที่ว่ากันว่ามีศักยภาพ มีอะไรเป็นตัวชี้วัดที่เป็น “รูปธรรม” นอกจากตัวชี้วัดทาง “ทฤษฎี” หรือรางวัลรับรองศักยภาพที่ได้รับกันกลาดเกลื่อน โดยที่อาจยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ หรือองค์กรที่มีแค่สีสันวูบวาบระยะสั้น ลองสังเกตดูมิติเหล่านี้ แล้วท่านจะพบ “รูปธรรมขององค์กรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง” 1.BRAND ของสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็น BRAND ใหม่หรือ BRAND เก่าแก่ที่มีมานาน BRAND ที่ยั่งยืนถึงแม้จะไม่ได้โหมลงสื่ออย่างต่อเนื่อง