ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ‘จุดไฟ’ องค์กรคิดสร้างสรรค์ The Journey to Creativity & Innovation World” เวิร์คชอปที่เป็นผลพวงจากการที่ อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ กลั่นประสบการณ์จากการเข้าร่วมงาน The 52nd Annual International Creative Problem Solving Institute 2006 ที่เมืองชิคาโก อเมริกา เพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านความคิดสร้างสรรค์ที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญจาก 24