ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะอย่างไร โดย ศุภวิศวร์ ปัญญาสกุลวงศ์ สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุคือ ความสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่อง พื้นและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ พื้น พื้นห้องน้ำที่ดีสำหรับผู้สูงอายุต้องมีลักษณะหยาบ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มในห้องน้ำ หากจะเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ควรพิจารณาเลือกกระเบื้องพื้นที่มีความฝืด โดย เลือกใช้กระเบื้องขนาดที่ไม่ใหญ่ เพื่อให้มีร่องยาแนวกระเบื้องมาก ทั้งนี้จะช่วยให้พื้นมีความหยาบเกิดแรงเสียดทานเวลาเดินได้เป็นอย่างดี เลือกใช้กระเบื้องที่เป็นกระเบื้องพื้น รุ่นที่มีผิวหยาบ อุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำนั้น ควรตระหนักถึงข้อจำกัดในด้านสมถภาพร่างกายที่เสื่อมลงของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ โถส้วมควรเป็นแบบชักโครก เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาในเรื่องกระดูกหัวเข่า ลุกนั่งโถส้วมแบบนั่งยองได้ไม่สะดวก ในห้องน้ำควรจัดให้มีราวจับเพื่อที่จะพยุงตัวลุกหรือนั่ง ในส่วนอาบน้ำอาจจัดให้มีพื้นที่แบบนั่งอาบน้ำ นอกจากนี้หากไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณจนเกินไป