การบริหารห่วงโซ่อุปทานภายใต้ภัยก่อการร้าย Source: โกศล ดีศีลธรรม หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ทำให้สายการผลิตโรงงานรถยนต์รายใหญ่อย่างฟอร์ดและโตโยต้าต้องหยุดชะงักลง หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ทำให้สายการผลิตโรงงานรถยนต์รายใหญ่อย่างฟอร์ดและโตโยต้าต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก รถบรรทุกต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดที่เขตแดนจึงทำให้เสียเวลามากและส่งผลให้สายการผลิตหยุดชะงัก เนื่องจากองค์กรทั้ง 2 นี้ดำเนินการภายใต้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการป้องกันประเทศและส่งผลต่อภาระระบบขนส่ง ช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบในหลายองค์กรได้ลดจำนวนลงและเปลี่ยนวิธีการจัดหาจัดซื้อแบบใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบหลักเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ช่วงทศวรรษ 1990 การจัดหาวัตถุดิบได้มีการพลิกโฉมใหม่โดยนำระบบอินเทอร์เน็ตสนับสนุนเรียกว่า E-Procurement