หล่อเรซิ่น เงินลงทุน ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไป ยางซิลิโคน ขวดละ 800 บาท เรซิ่นขวดละ 60 บาท ตัวทำปฏิกิริยา (หรือตัวทำให้แข็ง) ขวดละ 25 บาท สีขวดละ 70 บาท รายได้ ขึ้นอยู่กับฝีมือและรูปแบบของชิ้นงาน ถ้างานละเอียดราคาขายจะสูงหรืองานบางชิ้นลงทุนเพียงแค่ 10 บาท แต่ขายได้ถึง 20 -30