โพลแฉคนไทยสุขน้อยลง เป็นเหตุ “หลับไม่ลง” • คุณภาพชีวิต เผย! กทม.ต่ำสุข พิษเศรษฐกิจ-การเมือง โพลแฉคนไทยความสุขน้อยลง โดยคน กทม. มีค่าความสุขต่ำสุด ส่วนความสุขสูงสุดเป็นของคนภาคเหนือ โดยการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญทำให้คนไทยมีความสุขลดลง ขณะเดียวกันผลสำรวจยังพบว่า คนนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้น ขณะที่คนนอนหลับสนิทลดจำนวนลง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง