หลักการชิมไวน์ ให้ถือหลัก 3 ด. o ด. ตัวที่ 1 คือ แค่ดูก็รู้ 1. โทนสี แตกต่างกันออกไป เช่น สีม่วง, สีแดง หรือสีน้ำตาลสำหรับไวน์แดง หรือสีเหลืองเข้ม, สีเขียวใบตองอ่อนไปจนถึงใสไม่มีสีของไวน์ 2. ความเข้มของสี ให้ถือแก้วไวน์ตั้งตรงแล้วมองไปตรงๆ ให้ดูว่าสามารถทะลุลงไปได้หรือไม่ • ถ้ามองไม่ผ่านก็แสดงว่า ไวน์มีความเข้มของสีมาก • ถ้ามองผ่านได้บ้าง