มองมุมใหม่ : หยาบคาย และคดโกง ผมขึ้นหัวข้อบทความในสัปดาห์นี้ ท่านผู้อ่านโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าจะเปลี่ยนจากเรื่องวิชาการเป็นเรื่อง ของการเมืองแต่ประการใดนะครับ เพียงแต่ว่ามีรายงานวิจัยเกี่ยวกับ สองเรื่องนี้ขึ้นมา และเห็นว่าเป็นสิ่ง ร่วมสมัย เลยขออนุญาตมานำเสนอให้พิจารณานะครับ เรื่องแรกมาจากบทความเรื่อง Rudeness and Its Noxious Effects จากวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมีนาคมนี้ โดยในบทความดังกล่าวได้อ้างถึง งานวิจัยของ Christine Porath และ