หมูหยอง เงินลงทุน ประมาณ 5,000 บาท (เตาพร้อมถังแก๊ส ราคา 2,000 บาท เครื่องปิดปากถุงพลาสติกราคา 1,500 บาท) รายได้ ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไป/ 10 กิโลกรัม วัสดุอุปกรณ์ เตาพร้อมถังแก๊ส กระทะ ตะหลิว ไม้พาย (กวน) หม้อ ทัพพี เครื่องปิดปากถุงพลาสติก ถุงพลาสติก