แยกชิ้นทฤษฎี“หมา 11ตัว” ทัศนะ อ.สมภพ มานะรังสรรค์ โดย เซี่ยงเส้าหลง ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 •• การเมืองไทยวันนี้ ปัจจัยภายใน ไม่น่าจะสร้าง แรงกดดัน ให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เท่ากับ ปัจจัยภายนอก วันนี้ “เซี่ยงเส้าหลง” จึงจะขอลำดับปรากฏการณ์ 11 D