เรียนรู้เคล็ดในการบริหาร จากหนังสือที่ระลึกงานศพ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เนื้อหาในสัปดาห์นี้ อาจจะมีที่มาแปลกกว่าสัปดาห์อื่นๆ นะครับ นั่นคือเรามาเรียนรู้เคล็ดการบริหารจากแหล่งใหม่กันนะครับ นั่นคือจากหนังสือที่ระลึกงานศพ ถ้าท่านผู้อ่านสังเกตดีๆ นะครับ จะพบว่าหนังสือที่ระลึกงานศพทั้งหลาย จะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีและน่าสนใจทีเดียว แม้กระทั่งในเรื่องของการบริหารจัดการ หนังสือที่ระลึกงานศพเล่มที่ผมจะยกขึ้นมาอ้างนั้น เป็นของอดีตข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ระดับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง