หนังสือคือหน้าต่างของโลก โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ siripong@kidtalentz.com มติชนรายวัน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10607 สุดสัปดาห์นี้จะเริ่มงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ศูนย์สิริกิติ์แล้ว บรรดาคนรักหนังสือก็คงไปรวมตัวกันที่นั่น แม้สำหรับบางคนอาจจะติดต้องไปเช็งเม้งรวมญาติก็คงหาเวลาปลีกตัวไปเดินดูหนังสือกับเขาสักวัน หนังสือคือหน้าต่างของโลกครับ แต่ก็ไม่ใช่สูตรตายตัวเสียทีเดียว เพราะบางคนเปิดหน้าต่างของโลก แต่ก็ปิดใจปิดตา เดี๋ยวนี้งานหนังสือใหญ่ๆ บ้านเรามีอยู่สองงาน คือ สัปดาห์หนังสือ กับ