ดึงพันธมิตร “พิทักษ์” ส่วนแบ่งการตลาด สิ่งสำคัญภายหลังจากที่เข้ายึดพื้นที่หรือหัวเมืองของข้าศึกได้แล้วคือ “การป้องกัน” ซุนวู ได้แสดงทัศนะในเรื่องดังกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามของเขาบทที่ 12 เรื่องเพลิงพิฆาต ว่า อันการรบชนะได้ดินแดนมาแล้ว หากมิเสริมให้มั่นคงจักเป็นอันตราย เรียกว่าการสิ้นเปลืองสูญเปล่า ฉะนั้นจึงกล่าวว่าเจ้านายผู้ชาญฉลาดพึงไตร่ตรองจงหนัก แม่ทัพผู้ยอดเยี่ยมพึงดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จึงไม่ใช่ผู้ชำนาญกลยุทธ์ในการบุกเพียงอย่างเดียว ทว่าต้องมีความสามารถในการรักษาเมืองและสิ่งสำคัญในการรักษาเมือง นอกเสียจากศิลปะแห่งการปกครองแล้ว การเสริมทัพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่ง เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ศิลปะแห่งการปกครองเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว ต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะสำเร็จ ทว่าสิ่งสำคัญในยุทธศาสตร์ระยะสั้นนั่นคือ การเสริมกองทัพให้มั่นคงปราศจากช่องโหว่ เพราะเมื่อศัตรูสูญเสียพื้นที่ย่อมต้องการล้างแค้นเอาคืนอย่างแน่นอน เมื่อภายในเมืองยังไม่สงบการรักษาพื้นที่ย่อมที่จะยาก ทางการตลาดก็เช่นกันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำหรือผู้ท้าชิงหรือจะเป็นผู้เล่นในตลาด สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการรักษาส่วนแบ่งการตลาดไม่ให้ลดน้อยลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน